Kunniajäsenet

Vesa Nurminen (18.7.1934 - 27.3.2003)

Lahdessa 24.3.2001 kutsuttiin Vesa Nurminen Mellilästä, Suomen Radiohistoriallinen Seura ry:n ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Vesa Nurmisella oli lähes neljänkymmenen vuoden ajalta merkittävät ansiot Suomen radio- ja puhelinmuseotoiminnassa sekä radiohistoriallisten laitteistojen ja dokumenttien keruussa, tutkimuksessa ja tallentamisessa. Vesa Nurmisen kiinnostus radioiden keräämiseen alkoi jo 1960-luvun alussa, kun hän oli hankkinut itselleen 20-luvun torviradion. Mellilän radiomuseon siemen oli näin pantu itämään. Radiomuseon ensimmäistä laitetta seurasi myöhemmin kaikkiaan yli 13 000 radio- ja puhelinalan esinettä ja saman verran dokumentteja, jotka hän lahjoitti odottamaan Salon elektroniikkamuseohankkeen toteutumista. Muutamia rakkaimpia esineitä jäi kotiin muistuttamaan vuosikymmeniä kestäneestä radiomuseoharrastuksesta. Mellilän radiomuseo ja v. 1989 perustettu Vesa Nurmisen tukiyhdistys ry lakkautettiin, mutta radiomuseohenki oli Vesa Nurmisella edelleen voimakkaana tallella. Vesa Nurminen kuoli vuonna 2003.

Vesa Harsi

Kouvolassa 23.3.2002 kutsuttiin toimitusjohtaja Vesa Harsi (s. 16.5.1932) Kouvolasta Suomen Radiohistoriallinen Seura ry:n kunniajäseneksi. Vesa Harsilla on yli 35 vuoden ajalta merkittävät ansiot Kouvolan radiomuseon perustajana, radiomuseotoiminnan kehittäjänä sekä radiohistoriallisten laitteistojen ja dokumenttien keruussa, tutkimuksessa ja tallentamisessa. Vesa Harsin ideoima radiomuseotoiminta alkoi v. 1967 vaatimattomasti kotitalon entisessä hiilikellarissa. Museo oli aina auki tarvittaessa ja sopimuksen mukaan. Kun museoitavien radiolaitteiden määrä alkoi nopeasti lisääntyä ja tilanpuute oli tosiasia, oli mietittävä uusia ratkaisuja museon tulevaisuutta ajatellen. Vuonna 1989 perustettiin Putkiradiomuseosäätiö, jossa ovat mukana mm. Kouvolan kaupunki ja Kouvola Seura. Radiomuseolle saatiin asianmukaiset tilat Kaunisnurmen museokorttelista, jossa sillä oli mahdollisuus kehittyä siksi edustavaksi radiomiljöömuseoksi, jollaisena se tänään tunnetaan. Kouvolan radiomuseon syntymiseen vaikutti ratkaisevasti Vesa Harsin henkilökohtainen panos ja se seikka, että hänellä on ollut tukenaan aktiivisia ja osaavia henkilöitä, joiden vapaaehtoisella työpanoksella on ollut ja on edelleen suuri merkitys museon menestykselle.

Reino Janhunen

Mikkelissä 19.3.2005 kutsuttiin toimittaja Reino Janhunen (s. 1933) Helsingistä Suomen Radiohistoriallinen Seura ry:n kunniajäseneksi hänen merkittävistä ansioistaan SRHS ry:n toimintaan ja tiedottamiseen suuresti vaikuttaneena jäsenenä. Reino Janhunen on tehnyt kenties suurimman työn seuramme olemassaolon ja kasvun eteen. Koko seuran historian ajan hän on tehnyt saumatonta työtä kokousjärjestelyissä, käynyt esitelmöimässä SRHS:n toiminnasta eri tilaisuuksissa, on hankkinut jäseniä ja tämän lisäksi vastannut seuran puhelinpalvelusta. Tiedämme myös, että hän on toimittanut yli yhdentoista vuoden ajan seuran jäsenlehteä, josta on tullut koko jäsenistön tärkeä yhdysside ja seuran keskeinen toimintamuoto. Lehtemme on saavuttanut arvostusta myös seuramme ulkopuolella.

Kalervo Kovero (11.7.1932 - 3.6.2017)

Mikkelissä 19.3.2005 kutsuttiin Kalervo Kovero Petäjävedeltä Suomen Radiohistoriallinen Seura ry:n kunniajäseneksi hänen merkittävistä ansioistaan SRHS ry:n ja sen yhteistyömuseon, Petäjäveden Radio- ja puhelinmuseon, toiminnassa sekä hänen muista saavutuksistaan suomalaisen radiohistorian harrastajana. Kalervo Kovero on perustanut Petäjäveden radiomuseon, josta on muodostunut seuran kokoelmien keskeinen esittelypaikka. Monet meistä tuntevat hänet myös suomalaisten radioiden kävelevänä tietosanakirjana. Jo vuosia ennen museon varsinaista avaamista hän piti kotiaan avoimena vanhoista radioista kiinnostuneille ja niiden korjausapua tarvitseville. Petäjäveden ensimmäiseen seuran kokoukseen osallistuneet saattoivat tutustua Kalervon kotimuseoon, joka oli jo tuolloin vallannut yli puolet kotitalosta. Ilman Kalervon keskeistä panosta ja jatkuvaa työtä seuran kokoelmaa ja Petäjäveden radiomuseota ei olisi syntynyt kymmenen vuotta sitten.

Väinö Lehtoranta (28.7.1932 - 16.9.2012)

Väinö K. Lehtoranta OH2LX, kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran kevätkokouksessa Lahden radio- ja tv-museolla 25.3.2006. Perusteluina todettiin, että Väinö Lehtoranta on asiantuntevilla ja korkeatasoisilla kirjoituksillaan ollut jäsenlehtemme kantava voima yli kymmenen vuoden ajan. Hän on kirjoittanut lähes joka numeroon useampisivuisen artikkelin radioaaltojen etenemisen, jakelutekniikan ja radioasematiedon alalta. Hänen asiantuntemuksensa tällä alueella on korkeaa tasoa, mistä hän on saanut tunnustusta myös maamme rajojen ulkopuolelta. Kirjoitusten yhteenlaskettu pituus vastaa n. 150-sivuista erityisjulkaisua. Väinö Lehtorannan panos jäsenlehtemme toteutuksessa on aivan ratkaiseva. Hän on saanut jäsenlehtemme kirjoittajapalkinnon vv. 1999 ja 2006.

Pekka Hämäläinen

Pekka Hämäläinen kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran kevätkokouksessa Riihimäen varuskunnan viestimuseolla 19.3.2011. Pekka Hämäläinen on syntynyt Forssassa 27.3.1932 ja siellä alkoi myös radioharrastus kidekoneiden rakentelulla naapurin poikien kanssa vuonna 1943. Ammattiopinnot hän aloitti valmistavassa poikien ammattikoulussa, jonka harrastekerhossa rakennettiin jo äänentoistovahvistimia. Keski-Suomen keskusammattikoulusta Pekka valmistui radioasentajaksi vuonna 1950 ja siirtyi välittömästi ammattityöhön Varkauteen. Varusmiespalveluksessa Pekka sai koulutuksen Riihimäellä Viestikoulussa radiomekaanikko-aliupseeriksi 1952 ja suoritti Radiohuoltolautakunnan RHL radiomekaanikkotutkinnon keväällä 1954. Oman yrityksen Pekka Hämäläinen perusti 1958 Varkauteen ja toimi siellä vuoteen 1980, jolloin hän muutti Kuopioon. Siellä hän toimi ensin alan eri yrityksissä ja jatkoi sitten omaa yritystään vuoteen 2002 saakka. Pekka on työuransa aikana osallistunut lukuisiin koulutustilaisuuksiin ja toiminut laajasti radioalalla eri laitteiden ja järjestelmien parissa. Seuran toimintaan Pekka on osallistunut aktiivisesti ja monipuolisesti aivan alusta alkaen ja aktiivisuus jatkuu edelleen. Museoluokitustodistus ja monet muut, toimintaamme edistävät ajatukset ovat tulleet Pekalta.

Lars Ingman (2.10.1918 - 2.7.2020)

Lars Ingman kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran kevätkokouksessa Killinkosken Wanhalla tehtaalla 19.3.2016. Perusteluina on Larsin pitkä elämäntyö radiohistorian parissa. Katkeamatta jatkunut radioharrastus- ja työura on on huipentunut oman museon avaamisessa. Lars Ingman edistää edelleen työllään kansallista radiohistorian tallennusta.

Ilmari Nikander

Ilmari Nikander kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran syyskokouksessa Lahdessa Radio- ja tv-museo Mastolassa 14.10.2017.

Lasse Nirhamo

Lasse Nirhamo kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran syyskokouksessa Lahdessa Radio- ja tv-museo Mastolassa 14.10.2017.

Kauko Viitanen

Kauko Viitanen kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran syyskokouksessa Lahdessa Radio- ja tv-museo Mastolassa 14.10.2017.

Jalo Ojanperä

Jalo Ojanperä kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran syyskokouksessa Petäjäveden radio- ja puhelinmuseolla 6.10.2018.

Hilde Salldén

Hilve Salldén kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran syyskokouksessa Paimion Sähkömuseolla 27.10.2023.

Esa Salldén

Esa Salldén kutsuttiin SRHS:n kunniajäseneksi seuran syyskokouksessa Paimion Sähkömuseolla 27.10.2023.