Rekisteriseloste

Tulostettava versio
253.0 kt

 

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Radiohistoriallinen Seura ry, Heinämäentie 58 L 2, 41900 Petäjävesi. http://www.radiohistoria.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Suomen Radiohistoriallisen Seuran sihteeri, sähköpostiosoite: sihteeri@radiohistoria.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen Radiohistoriallisen Seuran jäsenrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Suomen Radiohistoriallinen Reura ry tallentaa ja käsittelee jäsentensä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä kansallisen henkilötietolain mukaisesti.

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksia ovat: jäsenmaksujen laskutus ja seuranta, Radiot-lehden postitus, jäsenyyteen liittyvien asioiden viestintä, jäsenten tarviketilausten käsittely ja toimitus.

5. Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat. Jäsenten antamien yhteystietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.

Yhteystiedot rekisteröidään ainoastaan rekisteröidyn jäsenanomuksen yhteydessä antamalla suostumuksella. Jäsenellä on oikeus tutustua omiin jäsentietoihinsa ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin. Jäsen voi pyytää korjaamaan, lisäämään tai poistamaan tietojaan jäsenrekisteristä.

6. Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden säilytysaika
Suomen Radiohistoriallisen Seuran jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, syntymävuosi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, radioamatöörikutsu, jäsennumero ja tiedot jäsenmaksun maksamisesta.

Jäsenrekisterin tietoja säilytetään jäsenyyden ajan.

7. Rekisterin tietojen luovutukset
Rekisterin nimi- ja osoitetiedot luovutetaan vain Suomen Radiohistoriallisen Seuran toimihenkilöiden käyttöön ja Radiot-lehteä postittavalle taholle. Suomen Radiohistoriallinen Seura ry on sopinut kirjallisesti, että postitusta tekevä yritys poistaa postituslistan omista järjestelmistään postituksen jälkeen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Fyysisiä tietoja säilytetään lukitussa tilassa Suomen Radiohistoriallisen Seuran sihteerin arkistossa.

Rekisterin muokkausoikeus on rajattu Suomen Radiohistoriallisen Seuran sihteerille ja rahastonhoitajalle. Rekisterin katseluoikeus on rajattu seuran hallituksen jäsenille.